Blog de delici0us-viiip -
MARCHΣ TǾÚT DRǾIT ΣT N`TΣ SǾÚCI PAS DΣ C`QUΣ LΣS AÚTRΣS PΣNSΣNT DΣ TǾI MĄLGRΣŚ LΣŚ CRÍTÍQUΣ RΣŚTΣ ĄÚTHΣNTÍQUΣ !
-


[ Fermer cette fenêtre ]